องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณปราสาทเมืองต่ำ
เข้ารับการทวนสอบในการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
กิจกรรม "บวงสรวงศรัทธา มหาเทวะ ณ ปราสาทเมืองต่ำ" ประจำปี 2563 ณ ปราสาทเมืองต่ำ
กิจกรรมเชิญธงชาติและประดับธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน"บวงสรวงศรัทธา มหาเทวะ ณ ปราสาทเมืองต่ำ" ประจำปี 2563
งดใช้เส้นทาง 3 เส้นทาง จากผลกระทบพายุโนอึล
สำรวจผลกระทบจากพายุโนอึล
โครงการส่งเสริมการจัดประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
41 - 50 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก