messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. folder แบบฟอร์ม คำขอ/คำร้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข