องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 444
เมื่อวาน 959
เดือนนี้ 6,563
เดือนที่แล้ว 10,632
ทั้งหมด 30,814

account_box คณะผู้บริหาร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายจำลอง จุดโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายจำลอง จุดโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายก้าน แสวงใส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายก้าน แสวงใส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
account_box สมาชิกสภา
(นายบุญหา เพ็งเพราะ)
ประธานสภา
(นายบุญหา เพ็งเพราะ)
ประธานสภา
(นายเฉียบ หาญประโคน)
รองประธานสภา
(นายเฉียบ หาญประโคน)
รองประธานสภา
(นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงค์)
เลขานุการสภา
(นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงค์)
เลขานุการสภา
(นายชี พอกทรัพย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.1
(นายชี พอกทรัพย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.1
(นางสาวทวีพร นะราศรี)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นางสาวทวีพร นะราศรี)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นายเกอะ อุลิตประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นายเกอะ อุลิตประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นายลิบ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นายลิบ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นายสิน แป้นอาทิตย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นายสิน แป้นอาทิตย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นางประพิศ แก้วกอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นางประพิศ แก้วกอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นายคมสัน สมสาย)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นายคมสัน สมสาย)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นายวอน ดำมีขาว)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายวอน ดำมีขาว)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายถวัลย์ มุ่งบุญ)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายถวัลย์ มุ่งบุญ)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายรามินทร์ แวงวรรณ)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายรามินทร์ แวงวรรณ)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายสมพงษ์ บุญจริง)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายสมพงษ์ บุญจริง)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายนิราศ แยกยอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นายนิราศ แยกยอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นายปฐพร สลับเพชร)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นายปฐพร สลับเพชร)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นางเสาวภา ซอมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นางเสาวภา ซอมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นายคอม ผินสู่)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นายคอม ผินสู่)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นายจำนงค์ ชัยสาน)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายจำนงค์ ชัยสาน)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายมานิจ ทองกุล)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายมานิจ ทองกุล)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายถนอม โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.10
(นายถนอม โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.10
(นายเพชร บัตรประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.11
(นายเพชร บัตรประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.11
นายสมัคร ดึงประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.11
นายสมัคร ดึงประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.11
(นายออน อินทร์ประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายออน อินทร์ประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายลักษณ์ คงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายลักษณ์ คงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายปัญญาศักดิ์ โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นายปัญญาศักดิ์ โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นายเดชา โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นายเดชา โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นางนภา ลอยประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นางนภา ลอยประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นายสะนวน ดวงจิตร)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นายสะนวน ดวงจิตร)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นายบุญถึง เกลียรัมย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นายบุญถึง เกลียรัมย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นายศรีชัย ปะนาประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นายศรีชัย ปะนาประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นางพัชรากานต์ ชาญประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นางพัชรากานต์ ชาญประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นายสมใจ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นายสมใจ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นายบุญจอง พิศบัติ)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายบุญจอง พิศบัติ)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายสุเทพ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายสุเทพ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายเฉลิม ทรงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
(นายเฉลิม ทรงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
(นายธน ศรีบุญเรือง)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
(นายธน ศรีบุญเรือง)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางปภารวินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางปภารวินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เะจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เะจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ ราชประโคน
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ ราชประโคน
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร
นายสราวุธ ต่างประโคน
คนงานทั่วไป
นายสราวุธ ต่างประโคน
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประกอบ พวงประโคน
นักพัฒนาชุมชน
นายประกอบ พวงประโคน
นักพัฒนาชุมชน
นายฐากูร อยู่จงดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายฐากูร อยู่จงดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวน้ำทิพย์ มีหาญเสมอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวน้ำทิพย์ มีหาญเสมอ
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายอธิ สุขนึก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอธิ สุขนึก
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร