องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319