องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 426
เมื่อวาน 941
เดือนนี้ 6,545
เดือนที่แล้ว 10,614
ทั้งหมด 30,796

account_box กองคลัง

นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางปภารวินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางปภารวินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เะจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เะจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ ราชประโคน
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ ราชประโคน
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร