องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
เดือนนี้ 7,273
เดือนที่แล้ว 18,646
ทั้งหมด 78,067

account_box กองช่าง
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร