องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 244
account_box กองช่าง
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก