องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0934829954
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0892818553
นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0802828239
ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย
เลขานุการ นายก อบต.จรเข้มาก
โทร : 0872586318
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0939535994
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0839598749