องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 256
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย
เลขานุการ นายก อบต.จรเข้มาก
ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย
เลขานุการ นายก อบต.จรเข้มาก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก