องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 440
เมื่อวาน 955
เดือนนี้ 6,559
เดือนที่แล้ว 10,628
ทั้งหมด 30,810

account_box หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร