องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน [23 กุมภาพันธ์ 2567]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) [17 มกราคม 2567]
ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ปี 2567 [20 ธันวาคม 2566]
"รณรงค์ งดเผา ตอซังข้าวและฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว" [19 ธันวาคม 2566]
10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [14 ธันวาคม 2566]
ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก [31 ตุลาคม 2566]
บริการ E-service ศูนย์บริการร่วม One Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก [31 ตุลาคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขัวญ [1 ตุลาคม 2566]
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต [28 กันยายน 2566]
รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [28 กันยายน 2566]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ)