องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 447
เมื่อวาน 962
เดือนนี้ 6,566
เดือนที่แล้ว 10,635
ทั้งหมด 30,817

account_box สำนักปลัด อบต.

นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร