องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 490
เมื่อวาน 1,005
เดือนนี้ 6,609
เดือนที่แล้ว 10,678
ทั้งหมด 30,860

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร