องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 501
เมื่อวาน 1,016
เดือนนี้ 6,620
เดือนที่แล้ว 10,689
ทั้งหมด 30,871

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมครู เฝ้าระวัง ป้องกัน และดำเนินการควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [14 มกราคม 2564]
“ การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เฝ้าระวัง ป้องกัน และดำเนินการควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [13 มกราคม 2564]
ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมืองและบ้านจรเข้มาก [5 มกราคม 2564]
“ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ [29 ธันวาคม 2563]
งาน “ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ” ประจำปี พ.ศ. 2563 [28 ธันวาคม 2563]
ประชุมสภา อบต. จรเข้มาก สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่1/2563 [25 ธันวาคม 2563]
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.จรเข้มาก 23 ธันวาคม 2563 [23 ธันวาคม 2563]
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. งานฐานทรัพยากนท้องถิ่น [15 ธันวาคม 2563]
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ [4 ธันวาคม 2563]
การต้อนรับผู้อำนวยกองการศึกษาและคณะ อบต.แชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [1 ธันวาคม 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร