องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [30 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [29 พฤศจิกายน 2566]
กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2566 [24 พฤศจิกายน 2566]
กำหนดการงานลอยกระทง วันที่ 26 พ.ย. 2566 [23 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมปฏิบัติธรรม น้อมนำบูชา ปราสาทเมืองต่ำ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 [23 พฤศจิกายน 2566]
งานประเพณีลอยกระทง “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [23 พฤศจิกายน 2566]
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บารายเมืองต่ำ [22 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ครั้งที่ 2/2566 [22 พฤศจิกายน 2566]
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [21 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหรส่วนตำบลจรเข้มาก [20 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 - 10 (ทั้งหมด 418 รายการ)