องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้ารับการทวนสอบในกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว... [22 มิถุนายน 2565]
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมธนาคารน้ำใต้ดิน [16 มิถุนายน 2565]
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย มอบเวชภัณฑ์ยาให้กับวิสาหกิจชุมชนตำบลจรเข้มาก [16 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือปรับปรุงบ้านพักอาศัย นางคะน้อย ปะลุวันรัมย์ เลขที่ 188 ม.1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ [16 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มากและบ้านโคกเมือง [16 มิถุนายน 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ครั้งที่ 2/ 2565 [14 มิถุนายน 2565]
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ [8 มิถุนายน 2565]
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย ประจำปี 2565 [8 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [3 มิถุนายน 2565]
มอบน้ำหมักชีวภาพ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ "จรเข้มากเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" [26 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 168 รายการ)