องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ปี 2567
"รณรงค์ งดเผา ตอซังข้าวและฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว"
10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
บริการ E-service ศูนย์บริการร่วม One Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขัวญ
 
desktop_mac VDO Presentation
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2931 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การตรวจติดตามการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการโรคพิษสุนัขบัาอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2567
ผ้าไทยใส่ให้สนุก
การประชุมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี 2567
ระงับเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ บ้านโคกสะอาด ม.8 ต.ปังกู
โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567
น้อมถวายกำลังใจ
เคารพธงชาติ จันทร์ที่ 19 ก.พ.67
สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ดับไฟป่าบนเขาพนมรุ้ง
 
share FACEBOOK
Facebook
FACEBOOK
Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
สายตรงผู้บริหาร
สายตรง
ผู้บริหาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 371
เดือนนี้29,704
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)87,570
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ