องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 145
สัปดาห์นี้3,598
เดือนนี้18,403
ปีนี้220,836
ทั้งหมด419,588

desktop_mac VDO Presentation
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ภาวะลองโควิด "Long Covid" อาการหลงเหลือหลังจากหายโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้ารับการทวนสอบในกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว...
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมธนาคารน้ำใต้ดิน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย มอบเวชภัณฑ์ยาให้กับวิสาหกิจชุมชนตำบลจรเข้มาก
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือปรับปรุงบ้านพักอาศัย นางคะน้อย ปะลุวันรัมย์ เลขที่ 188 ม.1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มากและบ้านโคกเมือง
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ครั้งที่ 2/ 2565
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย ประจำปี 2565
 
share FACEBOOK
Facebook
FACEBOOK
Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
สายตรงผู้บริหาร
สายตรง
ผู้บริหาร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
15/08/2565
15/08/2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
กค.
15/08/2565
15/08/2565
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
[เอกสารแนบ 4]
สน.คท.
11/08/2565
15/08/2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
11/08/2565
15/08/2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565
[เอกสารแนบ]
กพส.
09/08/2565
15/08/2565
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กสว.
11/08/2565
15/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)
[เอกสารแนบ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ