องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
สัปดาห์นี้3,499
เดือนนี้18,695
ปีนี้224,340
ทั้งหมด426,246

desktop_mac VDO Presentation
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนสภาพอากาศ 20-22 ส.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนน่าอยู่
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
โครงการแม่ดีเด่นตำบลจรเข้มาก
โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก
กิจกรรมอนุรักษ์การหล่อเทียนพรรษา 2565
ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เข้ารับการทวนสอบในกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว...
 
share FACEBOOK
Facebook
FACEBOOK
Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
สายตรงผู้บริหาร
สายตรง
ผู้บริหาร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
22/09/2565
23/09/2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
23/09/2565
23/09/2565
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1)
[เอกสารแนบ]
กสว.
23/09/2565
23/09/2565
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย
[เอกสารแนบ]
กต.
22/09/2565
23/09/2565
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
สน.คท.
23/09/2565
23/09/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
23/09/2565
23/09/2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ