messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
รับสมัคร เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ปี 2567
"รณรงค์ งดเผา ตอซังข้าวและฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว"
10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
บริการ E-service ศูนย์บริการร่วม One Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
 
desktop_mac VDO Presentation
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2931 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
การประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
แจ้งเตือนพายุฤดุร้อน ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2567 นี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2567
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนเลือด ณ ห้องประชุมบารายองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมบบารายองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ครั้งที่ 1/2567
พิธีถวายทุนการศึกษาแด่สามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
กิจกรรมนุ่งผ้าไทยไปวัด ทำความดีวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดปราสาทบูรพาราม
ตัดกิ่งไม้ โดยรอบปราสาทเมืองต่ำเพื่อป้องกันกิ่งไม้หักจากเหตุพายุฤดูร้อน
 
share FACEBOOK
Facebook
FACEBOOK
Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
สายตรงผู้บริหาร
สายตรง
ผู้บริหาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 86
เดือนนี้10,977
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)164,892
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ