องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248อพ-สธ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 189
เดือนนี้ 11,341
เดือนที่แล้ว 20,161
ทั้งหมด 66,495

desktop_mac VDO Presentation
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตร ปี 2564/65 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการนิเทศการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1/2564 วันที่ 26 เมษายน 2564
พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
นายก อบต. จรเข้มากและปลัด อบต. จรเข้มาก เข้าร่วมการประชุมสถานการณ์ด้านความมั่นคงและข้อมูลความเคลื่อนไหวในพื้นที่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
การฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ตำบลจรเข้มาก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview12
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview29
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ