องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
แบบประเมิน​ LPA
คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
รวพลังต่อต้านการทุจริต
เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ภาษีท้องถิ่น อบต. จรเข้มาก
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณา
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.จรเข้มาก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
กฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 
desktop_mac VDO Presentation
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2931 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสัญจรคณะทำงานต่อสู้เอาชนะยาเสพติดและความมั่นคงตำบลจรเข้มาก ณ ศาลาประชาคมบ้านบัว หมู่ 16
ประชุมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Dopa Channel
แก้ไขปัญหาถนนดินโคลนและช่วยเหลือประชาชน หมู่ 7
ร่วมใจนุ่งผ้าไทยไปวัด ในโครงการรวมน้ำใจน้อมนำถวายเพลพระธรรมสัญจร ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านบัวทรายทอง
ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง ณ บ้านเลขที่ 434 หมู่ 18 ครั้งที่ 2
ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง
ตัดกิ่งไม้ โรงเรียนบ้านบัว
ตัดกิ่งไม้ใหญ่ บริเวณ หมู่ 3 และหมู่ 16
 
share FACEBOOK
Facebook
FACEBOOK
Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
สายตรงผู้บริหาร
สายตรง
ผู้บริหาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้29,704
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)87,570
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ