องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 343
สัปดาห์นี้2,893
เดือนนี้16,302
ปีนี้195,624
ทั้งหมด371,686

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ"อำเภอประโคนชัย จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานอนามัยที่ 9 นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ภาพบรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 22 -31 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ศพด.บ้านจรเข้มาก
พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ศพด.บ้านโคกเมือง
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BC(Bio-Circular Green Economy Model)
 
share FACEBOOK
Facebook
FACEBOOK
Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
19/05/2565
19/05/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/05/2565
19/05/2565
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
กยผ.
19/05/2565
19/05/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
กพส.
17/05/2565
19/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กจ.
18/05/2565
19/05/2565
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
กศ.
18/05/2565
19/05/2565
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ