องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การาช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ บ้านที่ได้รับการัดเลือกในตำบลจรเข้มาก คือ บ้านนายแสงทอง ผะกาเกษ หมู่ที่ 8 วันที่ 9 กุมภมพันธ์ 2566 ได้รับเกียรติจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เป้นประธานนเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ นายากิติพัมน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย กล่าวรายงาน โดยมีคณะจากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะเหล่ากาชาดกิ่งอำเภอประโคนชัย พัฒนาชุมชนประโคนชัย อบต.จรเข้และสมาชิกสภา อบต. รพ.สต.บ้านจรเข้มาก/บ้านโคกเมือง สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้น และประชาชน ร่วมพิธี
ผู้โพส : admin