messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. folder แบบฟอร์ม คำขอ/คำร้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 23 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 36 |
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 27 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 34 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 75 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 88 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1