ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 1 สายนางสมบูรณ์ - นายประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง