ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 3864 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง