ชื่อเรื่อง: ��������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ชื่อไฟล์: ksqth68Wed113609.jpg