ชื่อเรื่อง: แผนผังจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และแผนที่เส้นทางเดินรถ ของอำเภอประโคนชัย ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อไฟล์: AmufPMiMon41017.jpg