ชื่อเรื่อง : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 เม.ย.67 และมีผลบังคับใช้ใน 27 เม.ย.67

ชื่อไฟล์ : 51hSc69Fri92611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้