ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

ชื่อไฟล์ : DP2MJbXFri92624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้