ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชื่อไฟล์ : UW90UMuThu42628.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย