ลงนามถวายพระพรออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เลือกข้อความ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายจตุพงษ์ สว่างพล (10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:30)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นาย อดิศักดิ์ ชัยชาญ (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:20)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางพรทิพย์ ดึงประโคน (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:42)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางสาวกรรณิการ์ โหระ (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:17)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : วิทยา สลับเพชร (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:11)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายเกรียงไกร เมชบุตร (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:07)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางสาวอนัญญา ชินนาค (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:53)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : อรุณี อรรคฮาต (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:52)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : พัทยา​ ปานะโปย (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:49)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางกนกวรรณ ดีด้วยชาติ (3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:42)