องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
collections ภาพกิจกรรมงานเลือกตั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันควร(ส.ถ./ผ.ถ. 1/9) [28 พฤศจิกายน 2564]
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง [1 พฤศจิกายน 2564]
ประกาศรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.จรเข้มากและนายก อบต.จรเข้มาก บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประจำหน่วยเลือกตั้งและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก [1 พฤศจิกายน 2564]
บอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [22 ตุลาคม 2564]
ประชุมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ [19 ตุลาคม 2564]
สรุปผลการสมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จรเข้มากและนายก อบต. จรเข้มาก [18 ตุลาคม 2564]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)