องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206
collections ภาพกิจกรรมงานเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง [1 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.จรเข้มากและนายก อบต.จรเข้มาก บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประจำหน่วยเลือกตั้งและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก [1 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
บอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [22 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ [19 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
สรุปผลการสมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จรเข้มากและนายก อบต. จรเข้มาก [18 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. จรเข้มาก
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. จรเข้มาก