องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนน่าอยู่
รายละเอียด : โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนน่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนน่าอยู่ เพื่อให้ความรู้เรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวในยุค New Normal และการใช้แอปพลิเคชั่น Tictok เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดการขยะในระดับครัวเรือน วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบารายองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก #อบตจรเข้มาก #ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง
ผู้โพส : admin