องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
รายละเอียด : นายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายก อบต.จรเข้มาก นายพิเชษฐ์ หมายประโคน รองนายก อบต.จรเข้มาก นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. นายธีระ วาลีประโคน ผอ.รพ.สต.บ้านจรเข้มาก นายทวีศักดิ์ ซ่อมประโคน ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเมือง ผู้นำชุมชนในตำบลจรเข้มากและเจ้าหน้าที่ อบต.จรเข้มาก เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในตำบลจรเข้มากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ผู้โพส : admin