องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BC(Bio-Circular Green Economy Model)
รายละเอียด : วันที่ 28-29 มี.ค. 65 นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ รองนายก อบต.จรเข้มาก พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. จำนวน 6 คน และสมาชิกชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BC(Bio-Circular Green Economy Model) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว **กิจกรรมในวันที่ 28 มี.ค. 65 ประกอบด้วย -รับฟังการบรรยายเรื่อง"ธรรมกับสิ่งแวดล้อม" และชมแหล่งเรียนรู้การคัดแยกขยะที่มีแนวคิดการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศึกษาแนวทางการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางกอบัว และล่องเรือคลองแพ ชม "มังกรแดง พิชิตขยะ" รางวัลดาวรุ่ง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านกลางสวนบางกอบัว **กิจกรรมในวันที่ 29 มี.ค. 65 ประกอบด้วย -ศึกษาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกระเจ้า ชมการเพราะเห็ครบวงจร การปลูกผักบนกระเบื้อง การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงเป็ด ไก่ การเลี้ยงแพะพระราชทาน -เยี่ยมชม "สวนป่าเกดเกล้า" พื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานคร พื้นที่ป่าเชิงอนุรักษ์ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการ
ผู้โพส : admin