องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 376
พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ระหว่างวันที่ 10 เม.ย.64 – 16 เม.ย. 64 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ในวันที่ 10 เมษายน 2564 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก นายกไพฑูรย์ บาลโสง เป็นประธานเปิดงาน และปลัดจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. จรเข้มาก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 1 จุด ณ หน้าที่ทำการ อบต. จรเข้มาก มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 54 คน ส.อบต. 13 คน อสม. 35 คน โดยการจัดเวรยามประจำจุดบริการ ตลอด 24 ชม. ทั้ง 7 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้ง ณ ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านบัว รพ.สต.บ้านจรเข้มาก/บ้านโคกเมือง โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนจิตอาสา จัดทำโครงการน้ขึ้น เพื่อเป็นจุดพักรถและบริการแนะนำเส้นทางและเตือนสติ ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร