องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248


อพ-สธ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 30
เมื่อวาน 152
เดือนนี้ 4,223
เดือนที่แล้ว 11,570
ทั้งหมด 41,274

การประชุมครู เฝ้าระวัง ป้องกัน และดำเนินการควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบถึงสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในเขตตำบลจรเข้มาก จึงจัดประชุมครูเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ฯ โดยมี นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. นางสาวนิตยา พรรณลา ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. จรเข้มาก นายปรีชา กิติพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจรเข้มาก คณะครู นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมหาลือ หาแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ป้องกันและดำเนินการควบคุม พร้อมทั้งเรื่องอาหารกลางวัน และ อาหารเสริม(นมโรงเรียน) แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้มาก จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) โรงเรียนบ้านหนองร้าน โรงเรียนบ้านจรเข้มาก โรงเรียนบ้านบัว โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ และ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าจรเข้มาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร