องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 273
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานตลาดถนนคนเดินเมืองต่ำ
รายละเอียด : 11 ม.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ปลัดจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก นางสาวอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ✨✨✨เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานตลาดถนนคนเดินเมืองต่ำ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ✨✨✨ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ผอ.รพ.สต. บ้านจรเข้มาก/บ้านโคกเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานนีตำรวจภูธรบ้านบัว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก