องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ศพด.บ้านโคกเมือง
รายละเอียด : วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานมอบวุฒิบัตร นางสาวจิราภรณ์ชิดอนันต์วงส์ ปลัด อบต.จรเข้มาก เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวนิตยา พรรณลา ผอ.กองการศึกษา เป็นผู้คอยกำกับดูแลงานพิธี มีผู้ปกครอง คณะเจ้าหน้าที่ อบต. จรเข้มาก คณะครู ศพด.บ้านโคกเมือง และ นายประสิทธิ ลอยประโคน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับน้องๆ ยุวบัณฑิต.
ผู้โพส : admin