องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 266
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แะลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดป่าโคกเครือ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. -12.00 น. โดยความร่วมมือกับ คณะสงฆ์ พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอประโคนชัย สถานีตำรวจภุธรบ้านบัว รพ.สต.บ้านโคกเมือง รพ.สต.บ้านจรเข้มาก โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ผู้นำชุมชนและประชาชน กำหนดนโยบายร่วมกันดังนี้ 1. ส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามตามหลัก 5 ส 2.ส่งเสริมการมีจิตอาสาการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพลังชุมชน 4.ส่งเสริมให้เกิดวินัยผ่านสังคมผ่านแนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส. โดยทำ 5 ส ทุกที่ ทุกคน ทุกเวลา กิจกรรมจิตอาสา เริ่มจากการร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด อาทิ กวาดใบไม้ เก็บขยะมูลฝอย ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ขัดล้างห้องน้ำ.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก