องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 332
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายละเอียด : วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เข้าร่วมการประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เพื่อหาแนวทางและกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัด อบต.จรเข้มาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเมือง เกษตรประจำตำบล พัฒนากรอำเภอ ทั้งนี้ยังมี นายไพรฑูรย์ บาลโสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก รอง ผกก. สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว เจ้าหน้าที่ TST และ ข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร