องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มากและบ้านโคกเมือง
รายละเอียด : 16 มิ.ย. 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก/บ้านโคกเมือง ในสังกัด อบต.จรเข้มาก จัดกิจกรรมไหว้ครูให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานเปิดพิธี โดยนางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ รองนายก อบต.จรเข้มาก นางสาวปิยะพัชร์ ศรีชนะ รองปลัด อบต.จรเข้มาก นางสาวนิตยา พรรณลา ผอ.กองการศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จรเข้มาก เข้าร่วมกิจกรรม.
ผู้โพส : admin