องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมสัญจรคณะทำงานต่อสู้เอาชนะยาเสพติตและความมั่นคงตำบลจรเข้มาก
รายละเอียด : วัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายกอบต.จรเข้าก พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก อบต. และ ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย เลขานุการนายก อบต. จรเข้มาก เข้าร่วมประชุมความมั่นคงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในโครงการประชุมสัญจรคณะทำงานต่อสู่เอาชนะยาเสพติตและความมั่นคงตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 2566 ครั้งที่ 1 /2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 12 บ้านโคกปราสาท โดยคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมได้แก่หัวหน้าส่วนประจำตำบลจรเข้มาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน นายก อบต.จรเข้มาก สมาชิกสภาอบต.จรเข้มาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโคกเมืองและบ้านจรเข้มาก
ผู้โพส : admin