องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 210
การตรวจติดตามงานเลือกตั้ง อบต.จรเข้มาก ครั้งที่ 2
รายละเอียด : วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายกมล คงสัตย์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายถนอม ยางหงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.จรเข้มากและนายก อบต.จรเข้มาก ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวพัทยา ปานะโปย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับและนำตรวจติดตามงาน.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. จรเข้มาก
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. จรเข้มาก