องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
รายละเอียด : "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก โดยกองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ " เพื่อเป็นการอนุรักษืฟื้นฟูทรพยากรป่าไม้ของชาติและเสริมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยมีจิตอาสาจาก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต.จรเข้มาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.จรเข้มาก สภ.บ้านบัว รพ.สต.บ้านจรเข้มาก รพ.สต.บ้านโคกเมือง รร.บ้านบุวิทยาสรรค์ กศน.อ.ประโคนชัย และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกป่า ณ สระน้ำสาธารณะ บ้านบุ หมู่ที่ 17 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
ผู้โพส : admin