องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต ศพด.บ้านจรเข้มาก
รายละเอียด : วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดงานพิธีมอบเกวุฒิบัตรให้แก่เด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้โพส : admin