องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือปรับปรุงบ้านพักอาศัย นางคะน้อย ปะลุวันรัมย์ เลขที่ 188 ม.1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
รายละเอียด : ด้วยอำเภอประโคนชัยดำเนินโครงการ "คนประโคนชัยไม่ทิ้งกัน" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก และส่วนราชการอาทิ รพ.สต.บ้านโคกเมือง/บ้านจรเข้มาก กศน.อำเภอประโคนชัย สถานนีตำรวจบ้านบัว ฯลฯ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในโครงการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ บ้านนางคะน้อย ปะลุวันรัมย์ เลขที่ 188 ม.1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านผู้ที่ได้รับการสำรวจแล้วว่าเป็นผู้ที่ยากจน อยู่อาศัยอย่างยากลำบาก สภาพบ้านโดยทั่วไป เป็นลักษณะชั้นเดียว ก่อเสาตีด้วยฝาสังกะสีและไม้เก่า พื้นเป็นพื้นดินไม่มีการเทปน ทำให้เกิดฝุ่นละอองไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ดีต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ห้องน้ำอยู่ภายนอกบ้าน มีเพียงที่กั้นผนังไม่มีหลังคา. ในการนี้นายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายก อบต.จรเข้มาก ได้มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก อบต.จรเข้มาก และ นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก พร้อม นางสาวปิยะพัชร์ ศรีชนะ รองปลัด อบต.จรเข้มาก นำคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาของ อบต.จรเข้มาก เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมบ้านและมอบเครื่องบริโภค เวลา 09.30 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วยนางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย และคณะ พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเปิดพิธี มอบสิ่งของและเงินบริจาค ต่อจากนั้นได้ช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงบ้านให้กับนางคะน้อย ปะลุวันรัมย์.
ผู้โพส : admin