องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 231
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. พ.ศ. 2564 – 4 ม.ค. พ.ศ. 2565ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อบัติเหตุ” องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านบัว รพ.สต.บ้านโคกเมือง/บ้านจรเข้มาก โรงเรียน ฝ่ายปกครอง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและ เฝ้าระวัง ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน โดยมี นายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายก อบต.จรเข้มากเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวจิราภรณ์ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. จร้เข้มาก กล่าวเปิดงาน.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก