องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ครั้งที่ 2/ 2565
รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ครั้งที่ 2/ 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เพื่อทำความเข้าใจและร่วมหาแนวทางในกาารจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนายวิสุทธิ์ หมายประโคนเป็นประธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ด.ต. อิทธิกร ราชประโคน ในการเป็นวิทยากรในโครงการธนาคารนำใต้ดิน ระบบปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 ในการนี้ นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจในความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกคนได้แสดงความเห็นและซักถาม.
ผู้โพส : admin