องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248


อพ-สธ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 83
เมื่อวาน 2,830
เดือนนี้ 6,833
เดือนที่แล้ว 14,241
ทั้งหมด 44,074

โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้มาก ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองร้าน หมู่ 10 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. โดยมี นายไพรฑูรย์ บาลโสง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก นำโดย นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในชุมชน ได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน หรือการขาดรายได้ ประชาชนได้ รู้จักการสร้างมูลค่าให้กับอาหารด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการทำมันฉาบหวาน และการทำขนมถ้วยฟูจากมันม่วง และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 2564 มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการทำกล้วยกวนและการทำกล้วยอบเนย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธาริณี วงศ์ศิริศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร