องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการแม่ดีเด่นตำบลจรเข้มาก
รายละเอียด : เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยการคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน มอบประกาศนียบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกยรติ แม่ผู้ได้รับการเลือกให้ปรากฏแก่สาธารณชน ในการเป็นแบบอย่างอันดีงามในการประพฤติตน
ผู้โพส : admin