องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
insert_drive_file คู่มือการเลือกตั้งและแบบฟอร์ม
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.

แบบฟอร์มสำหรับการยื่นแจ้งวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้ง อบต.
  

ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
  

แบบสำรวจความพร้อมของผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
  

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  

คู่มือการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  

แบบฟอร์มการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง