องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 192
insert_drive_file คู่มือการเลือกตั้งและแบบฟอร์ม
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.

แบบฟอร์มสำหรับการยื่นแจ้งวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้ง อบต.
  

ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
  

แบบสำรวจความพร้อมของผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
  

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  

คู่มือการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. จรเข้มาก
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. จรเข้มาก