messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
burst_mode คลังข้อมูล
ทะเบียนอาหารพื้นถิ่น ตำบลจรเข้มาก

ทะเบียนประเพณีและวัฒนธรรม ตำบลจรเข้มาก

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลจรเข้มาก

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลจรเข้มาก

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลจรเข้มาก

บัญชีรายชื่ออุปกรณ์กีฬา อบต.จรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่ออุปกรณ์กีฬา อบต.จรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา ตำบลจรเข้มาก