messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
school คลังความรู้
รู้จักศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จรเข้มาก
รู้จักวิธีใช้ปลอดภัยทุกที่ ก่อนใช้ก๊าซดูให้ดีทุกชีวีสบายใจ

การป้องกันอุบัติภัยทางถนน

งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฉบับประชาชน

วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน

การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ