องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
check_circle นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหาร นายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖